El titular de la web www.cannelonia.es (“Web”) és la societat CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”), les dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
C.I.F.: B55133003
Correu electrònic: cannelonia@cannelonia.com
Telèfon: (+ 34) 972 207 321
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Girona al tom 2866, full 133, número GI-53523.

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a CANNELONIA, els seus productes i activitats.

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i ús, així com de la política de Privacitat de la Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes i activitats del mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús, i en el seu cas, a qualsevol altres condicions que CANNELONIA estableixi a l’efecte a la Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertanyents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

Aixímateix, l’usuari es compromet a no realitzar acte algú amb objecte de fer mal, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web, o que impideixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari de que, en el cas de que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, en el seu cas, qualsevol altra terme o condicions recollits en la Web, CANNELONIA es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura técnica que sigui necessària amb aquest objectiu.

CANNELONIA realitza els seus millors esforços per a mantener la Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant i mantenint els continguts de la Web debidament actualitzats. No obstant, CANNELONIA no garanteix la disponibilitat i continuitat en l’accés a la Web ni la inexistencia d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol información o mecanismo que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CANNELONIA no es responsabilitza de danys i/o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la información continguda a la Web, i especialmente, d’aquella informació relativa a tercers distints de CANNELONIA, incloent-se pero no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc será responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadeqüat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, ausencia o defecte en les comunicacions i/o a internet.

Addicionalment, CANNELONIA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que CANNELONIA pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmés en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes a la Web i/o a la legislació aplicable a cada momento.

Política en materia d’enllaços (links)

  1. a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi a la Web deberá cumplir amb la legislació vigent i no podrá, en cap cas, guardar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

En cap cas, l’enllaç significa que CANNELONIA avali, promocioni, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del contingut del mateix.

En el suposat d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CANNELONIA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç.

  1. b) Enllaços a altres llocs web

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, la existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CANNELONIA amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, CANNELONIA no es fa responsable del contingut i demés condicions dels Llocs Enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de la propietat intel·lectual sobre els dissenys, base de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva escriptura, selecció i ordre, són titularitat de CANNELONIA o dels seus llicenciats. Amb respecte als signes diferents inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CANNELONIA o dels llicenciats.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algú de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els Continguts i/o els signes distintius de CANNELONIA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual e industrial de CANNELONIA poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponen, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es deriven dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la tal disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se por no posada a tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i ninguna altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, espanyol i anglés properament. En cas de discrepància entre esmentades versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable y jurisdicció

Les Condicions Generales d’Accés y Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre CANNELONIA i els usuaris de la Web serà resolta, amb renuncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

Product added to wishlist
Product added to compare.

Aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers per gestionar els filtres de cerques, les teves compres i l'ús del web en general. Si continueu navegant considerem que n'accepteu aquest ús. En cas de voler més informació podeu consultar la nostra Política de privacitat