Avinguda Montilivi, 5 Girona 17003   972207321

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Li agraïm el seu accés al nostre lloc web www.cannelonia.com i confiem que el contingut del mateix satisfaci les seves necessitats. En cas de necessitar informació addicional, no dubti en contactar amb nosaltres a l’adreça i/o telèfon que es detallen a la secció \contacte\.

El present Avís Legal conté informació legal sobre els drets, obligacions, limitacions i exclusions que genera l’accés i la utilització per part seva del lloc web mencionat i Cannelonia es reserva el dret d’introduir els canvis i modificacions que estimi oportuns.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la vigent Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web www.cannelonia.com són titularitat de la societat CANNELONIA GRUP S.L., amb domicili social a L’av. Montilivi, 42 (Girona), amb CIF: B55133003, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Secció General del Llibre de Societats,  volum 2836, Foli 72, Fulla núm. 51833

2. COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies. Si el seu navegador no permet cookies, pot ser que en algun moment se li demani de nou alguna informació.

3. ÚS DE LA PÀGINA WEB

Tota la informació, textos i il·lustracions incorporades al lloc web són de titularitat exclusiva de Cannelonia i es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents. Les presents condicions d’ús li concedeixen un dret d’ús de la informació i els continguts del lloc web amb fins personals, informatius i no comercials, sense que, en cap cas, quedi vostè autoritzat a utilitzar les informacions i/o continguts de manera que pugui perjudicar els drets de Cannelonia. En aquest sentit, Cannelonia no es fa responsable de l’ús indegut per part de tercers de la informació i continguts accessibles al lloc web.

Així mateix, tant el disseny gràfic del lloc web, els programes que possibiliten el seu funcionament, així com les fotografies, textos com la resta d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual, són titularitat de Cannelonia i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels mencionats elements protegits llevat de consentiment exprés del Propietari.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Cannelonia, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin a Pastoret i, si procedeix, a les responsabilitats que d’aquest exercici se’n derivin.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui fer de la informació que conté són de l’exclusiva responsabilitat de qui el porta a terme. Cannlonia es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el lloc web o en la seva configuració i presentació.

Cannelonia no pot garantir ni es responsabilitza de l’existència d’errors en l’accés al lloc web, ni al seu contingut, ni que aquests continguts siguin oportunament actualitzats, encara que realitzarà els esforços necessaris per evitar i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor. De la mateixa manera, tampoc es responsabilitza de les conseqüències derivades de la seva interacció ni dels efectes que aquesta interacció pugui comportar a les aplicacions de programari i/o als equips de maquinari dels usuaris.

Cannelonia pot utilitzar fonts externes per l’elaboració de determinats continguts així com hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les mencionades referències. Cannelonia també s’exonera de tota responsabilitat que pugui derivar del contingut d’aquestes pàgines web de tercers, ja que no exercirà sobre aquestes cap tipus de revisió i/o control.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en el cas que vostè com a usuari del lloc web i/o com a client de la nostre decidís voluntàriament facilitar a CANNELONIA GRUP S.L. dades de caràcter personal amb la finalitat de complir amb la relació comercial o rebre més informació sobre els productes, així com per resoldre els dubtes o consultes que ens formuli en cada moment, Cannelonia podrà incorporar aquestes dades als seus fitxers comercials amb la finalitat de poder fer efectiva la seva sol·licitud i informar de forma periòdica dels nostres productes i serveis. En aquest sentit, Cannelonia entén que, ja que és vostè qui ens facilitaria les seves dades personals per a les finalitats exposades, ens autoritza expressament a que es realitzi el tipus de tractament de la seva informació i en cap cas es cedirà a tercers. Al facilitar les seves dades personals i acceptar aquestes condicions legals està vosté atorgant el seu consentiment que Cannelonia li enviï periòdicament informació sobre els nostres productes i serveis.

Finalment, Canneloni l’informa que vostè podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la normativa que la desenvolupa, dirigint-se per escrit a l’adreça de Cannelonia a l’avinguda Montilivi, 42 de Girona (Girona) adjuntant copia del seu D.N.I. o document identificatiu equivalent o bé, si disposa de D.N.I. Electrònic, a l’adreça de correu electrònic de Cannelonia cannelonia@cannelonia.com mitjançant comunicació signada amb aquell no essent en aquest cas necessari adjuntar copia de la documentació identificativa.